top of page
מלחמה ושלום

"בלב השירים":  שירי נעמי שמר כפסקול המדינה—תשפ"ד

 

לציון 20 שנה לפטירתה של נעמי שמר, סדרה של 7 הרצאות אודות שיריה לפי הנושאים להלן:

 1. "יפה ושונה תהא השנה אשר מתחילה לה בשיר":
  פותחים שנה עם אנרגיות חיוביות משיריה של נעמי שמר

   

 2. "כל עוד אנחנו כאן שרים":  כוח השיר אצל נעמי שמר
   

 3. "על הארץ הטובה": דמותה של ארץ ישראל בשיריה של נעמי שמר
   

 4. "התשמע קולי?"  פירושי שירי משוררים בהלחנתה של נעמי שמר
   

 5. "המלים העתיקות נותנות בי כוח": על שיבוץ מקורות ישראל בתוך שיריה של נעמי שמר
   

 6. "אך בבואי היום לשיר לך...":   נעמי שמר כמשוררת לאומית
   

 7. "כנגן המנגן": השירים האישיים של נעמי שמר

bottom of page