top of page

בלב המוסיקה הקלאסית

הרצאות במוסיקה קלאסית: חוויות של העשרה והשראה

שיחות רב-ממדיות אשר קושרות את המוסיקה הקלאסית אל החיים:

1. המוסיקה ככלי להבנת תקשורת בין-אישית:

השפעת המוסיקה על חוויות רגשיות ואף על אמפתיה למצבים אנושיים

2.  ה"קלאסי" וה"רומנטי" בתולדות המוסיקה והאמנות 

3. "בין מלחינים וסופרים":  כיצד יצירות ספרות מקבלות ביטוי ופירוש דרך הלחנה מוסיקלית-במיוחד במוסיקה תוכניתית

4. בטהובן: קלאסיקן ומהפכן

5. "אבולוציה ורבולוציה במוסיקה":  תמורות ושינויים הדרגתיים ומהפכניים בתולדות המוסיקה והאמנות

6. המוסיקה כשירת האומה: לאומיות וחלום העצמאות ביצירות מוסיקליות

7. "מי מפחד מריכארד ואגנר?":  מבט על המוסיקה של ואגנר ודיון באנטישמיות ובפולמוס סביב המלחין ויצירותיו

8. מלחינים יהודים בעולם אנטישמי: דיון בחייהם ויצירותיהם של 2 מלחינים יהודיים שחיו בסביבה האנטישמית של אוסטריה וגרמניה במאה ה-19 וה-20

9. מוסיקה איטלקית: אמנות ה"בל-קאנטו": –מסורת הזימרה מן הרנסנס עד המודרנה

10. מוסיקה בריטית: מסורת ומחאה, עממיות ואצילות,  במיזוג מנצח

11. וינה: בירת גדולי המלחינים של המוסיקה הקלאסי

12. "היֵלכו שניהם יחדיו?": מפגשים מוסיקליים בין מזרח ומערב 

 

13.  "גם זה קלאסיקה!":  השירים של להקת הביטלס כראי לפּני החֶברה

bottom of page