top of page

בלב החינוך 

סדנאות והשתלמויות מורים בחינוך מוסיקלי

(כל נושא הוא סידרת הרצאות)

1.  גישה אמנותית ורב-ממדית להוראת המוסיקה ולהרחבה של  MUSIC APPRECIATION 

2. ארגז כלים למורה למוסיקה עבור ניהול שיעור מוצלח

3.  עבודה יצירתית עם יצירות קלאסיות כהעשרה לתכני הלמידה לקראת חגים ועונות

4. תובָנות על תקשורת בין-אישית באמצעות יצירות מוסיקליות

עבודה יצירתית ואינטראקטיבית על יצירות מוסיקליות כמשקפות תהליכים ביחסים בין-אישיים: יצירות המדגימות דיאלוג, שילוב, ניכור, התנגשות, רב שיח, יחסי אינדיבידואל מול חברה, היחיד וה"יחד", הדדיות ושיתוף פעולה, מנהיגות ,  וכו'.

סדנאות והשתלמויות מורים בהעשרת ההוראה במקצועות השונים

בלימודי העברית:

1.  חוויית שירי זמר בהעשרת לימודי העברית: הנאה, הבנה והארה

2. הגברת הזהות היהודית והעשרת עולם המושגים היהודי באמצעות שירי זמר  

בזמר העברי קיים אוצר בלום של תרבות יהודית, מושגים וביטויים עשירים וטעונים היונקים משורשים יהודיים עמוקים שמעשירים את משמעותם של השירים של ימינו.

בלימודי התנ"ך:

3.  הזמר העברי ככלי חווייתי בהוראת התנ"ך ובפרשנותו

 (סידרה של 3 שיחות):

  • "להתחיל מבראשית": סיפורי בראשית על התחלות חדשות בזמר העברי

  • הסתכלות רב-כיוונית על דמותה של רחל אמנו דרך שירי זמר

  • מעשי אבות סימן לבנים:  מסרים משמעותיים מסיפורי אבותינו המשתקפים בשירים

בשיעורי חינוך:

4. הזמר העברי כמקור כוח, עידוד והעצמה

חינוך, חיזוק, וחיבוק באמצעות הזמר והשיר

 

5. "האחר הוא אני":   שירי זמר ככלי בחינוך חברתי   

שירים יכולים להיות כלי לעורר רגישות ואמפתיה לזולת ולעודד הבנה  והזדהות עם מצבים אנושיים. באמצעותם אפשר לחנך לקבלת האחר והחלתו.

בלימודי ספרות:

6. "התשמע קולי"?  פירושים מוסיקליים לשירי משוררים:

שירי משוררים עבריים הם נכס צאן ברזל של תרבות ישראל. הלחנת שירי משוררים מוסיפה חוויה מוסיקלית על החוויה המילולית, וגורמת לשרשרת פירושים מהמלחין למעבד למבצע ועד למאזין. (סידרה של 3 הרצאות).

  •  פירושי שירי רחל המשוררת דרך הלחנתם של מלחינים שונים

  •  "בארץ אהבתי":  פירושים מוסיקליים של שירי משוררים על ארץ ישראל

  •  משיר ספר לשיר זמר-- הלחנות שונות לאותו טקסט המעניקות זוויות ראייה שונות, כאשר מאחוריהן נמצאים מסרים סמויים, משמעויות והשקפות עולם

בלימודי היסטוריה ואזרחות:

7. הזמר העברי כ"פסקול המדינה" 

לימוד על תקופות שונות בתולדות המדינה באמצעות שירי זמר המשקפים את הווי התקופות ומאורעותיהם

bottom of page