top of page

בלב היהודי


בתקופת הימים הנוראים, הוקלטו 2 שיעורים מיוחדים בזום, אשר העניקו למשתתפים  חווייות מעוררות השראה ברוח ימים אלה:
1. שיעור מתנה על שירי התפילות:
"לשמוע אל הרינה ואל התפילה": 

חוויית המוסיקה בשירי התפילות של הימים הנוראים

2.  שיעור מתנה על מוסיקה יהודית:

"וקול השופר חזק מאד..."   

השראה לימים הנוראים בחוויית מוסיקה יהודית מיוחדת     

השראה לימים הנוראים ב-2 שיעורי מתנה 

שיחות רב-ממדיות על כוח המוסיקה בחיי היהודי

1. "הנפש והניגון...":  כוח המוסיקה להשפיע על נפש היהודי ומקום המוסיקה בחוויה הדתית

2. "הנשמה לך...":  עיונים מוסיקליים להשראה בתקופת הימים הנוראים  

3.  "לשמוע אל הרינה ואל התפילה...": פירושים מוסיקליים לפיוטים ולטקסטים מן התפילה

4. "זמרו למלכֵנו זַמֵרו...":  עיוניים מוסיקליים לקבלת תובָנות על חוויית התפילה בבית הכנסת

5. "שירו לה' שיר חדש":  הלחנה מוסיקלית כפרשנות על פסוקים מן המקורות 

 

6.  "המלים העתיקות נותנות בי כוח":  שירים עבריים בהשראת סיפורי התנ"ך (ובהתכתבות עמם)

על שילוב מקורות תנכ"יים בזמר העברי ופירושים עכשוויים ורלוונטיים של הטקסטים והסיפורים המסורתיים (סידרה של 3 הרצאות):

  • "להתחיל מבראשית": סיפורי בראשית על התחלות חדשות

  • הסתכלות רב-כיוונית על דמותה של רחל אמנו

  • מעשי אבות סימן לבנים:  מסרים משמעותיים מסיפורי אבותינו

7. תוכן יהודי במנגינות ניכר:  הזוהי התייוונות?:  (מתאים במיוחד לקראת חנוכה)

 על המוסיקה בחסידות וכוח המוסיקה להשפיע על נפש האדם, ועל בעיית ההשפעות הזרות (במיוחד ערכים מערביים) על המוסיקה היהודית בימינו

bottom of page